Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Brzostku

39-230 Brzostek, ul. Rynek 1

tel. (014) 6830 376 - kierownik
      (014) 6830 111 wew. 113 - księgowość, płace

e-mail: gzosip.brzostek@konto.pl

kierownik: Irena Nosal

Struktura i prognoza oświaty w Gminie Brzostek
Szkoły podstawowe
Gimnazja
Oddziały przedszkolne i przedszkola
 

 

 

 

 

 

Dane adresowe szkół

 

Szkoła Podstawowa
im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku

39-230 Brzostek, ul. Szkolna 13

tel. (014) 6830 313 – sekretariat, (014) 6830 312 - dyrektor

e-mail: spbrzostek@konto.pl

www.spbrzostek.pl

dyrektor: Maria Przebięda

 

Szkoła Podstawowa
w Gorzejowej

39-231 Siedliska-Bogusz, Gorzejowa 174 A

tel. (014) 6833 747

e-mail: spgorzejowa@autograf.pl

http://www.gorzejowa.cba.pl

dyrektor: Małgorzata Siarkowska

 

Szkoła Podstawowa
w Grudnej Górnej

39-232 Grudna Dolna, Grudna Górna 85

tel. (014) 6835 935

e-mail: spgrudna@op.pl

http://www.spgrudna.cba.pl/

dyrektor: Małgorzata Wójtowicz

 

Zespół Szkół
im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach

39-230 Brzostek, Januszkowice 60

tel. (014) 6824 591

e-mail: jzso@poczta.onet.pl

http://www.zsjanuszkowice.pl/

dyrektor: Ewa Ziaja

 

Szkoła Podstawowa
im. Józefa Berka w Kamienicy Dolnej

39-230 Brzostek, Kamienica Dolna 118

tel. (014) 6830 690

e-mail: sp.kam.dln@interia.pl

http://www.kamienicadsp.edu.pl/

dyrektor: Danuta Kaczka

 

Szkoła Podstawowa
im. Grzegorza Piramowicza w Kamienicy Górnej

39-232 Grudna Dolna, Kamienica Górna 172

tel. (014) 6830 684

e-mail: szpkamienicag@poczta.fm

http://szpkamienicag.edupage.org

dyrektor: Ryszarda Wajda

 

Zespół Szkół
w Nawsiu Brzosteckim

39-230 Brzostek, Nawsie Brzosteckie 206

tel. (014) 6830 352

e-mail: nawsiegim@poczta.onet.pl

http://www.zsnawsie.hekko.pl

dyrektor: Urszula Wojnarowska

 

Szkoła Podstawowa
im. Ks. dr. Józefa Jałowego

39-230 Brzostek, Przeczyca 84

tel. (014) 6830 686

e-mail: psp.przeczyca@gmail.com

http://www.przeczyca.pl

dyrektor: Joanna Przewoźnik

 

Zespół Szkół
w Siedliskach-Bogusz

39-231 Siedliska-Bogusz 93 A

tel. (014) 6835 987

e-mail: gimsiedliskab@op.pl

http://www.siedliskab.nazwa.pl/

dyrektor: Stanisław Wójtowicz

 

Szkoła Podstawowa
w Smarżowej

39-231 Siedliska-Bogusz, Smarżowa 49

tel. (014) 6835 930

e-mail: sp_smarzowa@interia.pl

 

dyrektor: Anna Lechwar

 

Gimnazjum
im. Królowej Jadwigi w Brzostku

39-230 Brzostek, ul. M. N. Mysłowskiego 11

tel. (014) 6830 479

e-mail: brzostekgim@interia.pl

http://www.brzostekgim.glt.pl/

dyrektor: Jacek Berek

 

Przedszkole
w Brzostku

39-230 Brzostek, ul. Rynek 25

tel. (014) 6830 562

e-mail: przedszkolebrzostek@interia.pl
http://przedszkolebrzostek.blizej.info

dyrektor: Dorota Nawracaj

 

Do góry

 

 

Szkoły podstawowe

      Na terenie gminy Brzostek funkcjonuje 7 samodzielnych szkół podstawowych o strukturze organizacyjnej klas I - VI w następujących miejscowościach: Brzostek, Gorzejowa, Grudna Górna, Kamienica Dolna, Kamienica Górna, Przeczyca, Smarżowa oraz 3 szkoły podstawowe w zespołach szkół z gimnazjami w miejscowościach Januszkowice, Nawsie Brzosteckie i Siedliska-Bogusz.

 

 

 

Do góry

 

 

Gimnazja

      Na terenie gminy funkcjonują 3 gimnazja w zespołach szkół ze szkołą podstawową: w Januszkowicach, Nawsiu Brzosteckim i Siedliskach-Bogusz oraz samodzielne gimnazjum w Brzostku.

 

 

 

Obwody gimnazjów w Gminie Brzostek

 

Do góry

 

 

 

Oddziały przedszkolne i przedszkola

 

      Na terenie gminy Brzostek funkcjonuje 3-oddziałowe Przedszkole w Brzostku oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w: Brzostku (2 - oddziały), Gorzejowej (2 oddziały), Grudnej Górnej (1 oddział), Januszkowicach (2 oddziały), Kamienicy Dolnej (2 oddziały), Kamienicy Górnej (2 oddziały), Nawsiu Brzosteckim (2 oddziały), Przeczycy (1 oddział), Skurowej (1 oddział), Siedliskach-Bogusz (2 oddziały), Smarzowej (1 oddział).
      Od grudnia 2005 r. w Gorzejowej, Kamienicy Dolnej i Nawsiu Brzosteckim w ramach projektu "Ośrodki przedszkolne - szansa na dobry start" zorganizowane zostały oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 3 - 5 lat przy wsparciu Fundacji im. Jana Amosa Komeńskiego dofinansowanych w ramach środków z Unii Europejskiej. Fundacja wyposażyła sale do zajęć w meble i pomoce dydaktyczne, zatrudniła przeszkolone nauczycielki, natomiast Gmina finansuje bieżące utrzymanie ośrodków przedszkolnych.

 

Do góry